นายกสมาคมนักข่าวฯ เข้าพบเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม หารือเตรียมจัดโครงการอบรมกฎหมายสำหรับสื่อมวลชน

 

นายกสมาคมนักข่าวฯ เข้าพบเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม หารือเตรียมจัดโครงการอบรมกฎหมายสำหรับสื่อมวลชน

เมื่อเร็วๆ นี้ นายวันชัย วงศ์มีชัย นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ พร้อมด้วย นายปราเมศ เหล็กเพ็ชร์ อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมนักข่าวฯ นายชนะ ผาสุกสกุล กรรมการสมาคมนักข่าวฯ และนายเชษฐ์ สุขสมเกษม ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายสมาคมนักข่าวฯ เข้าพบ นายอธิคม อินทุภูติ เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม โดยมีนายสืบพงศ์ ศรีพงษ์กุล โฆษกศาลยุติธรรม และคณะร่วมให้การต้อนรับ ในโอกาสนี้นายวันชัย ได้หารือกับเลขาธิการศาลฯ ในกรณีความร่วมมือในการจัดการอบรบกฎหมายแก่สื่อมวลชนในหลักสูตร “กฎหมายเพิ่มศักยภาพสื่อ : ปัญหาทางกฎหมายความมั่นคงปลอดภัยของรัฐ”  โดยเป็นการจัดอบรมร่วมกันเป็นครั้งแรก ที่มีนายเชษฐ์ เป็นผู้อำนวยการโครงการฯ

นายอธิคม กล่าวว่า มีความยินดีที่ได้ร่วมจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับสมาคมนักข่าวฯ ทางสำนักงานศาลฯ ได้จัดคณะผู้พิพากษาจากศาลฎีกา และศาลอุทธรณ์ กับอธิบดีผู้พิพากษาศาลชั้นต้นมาบรรยายไม่ต่ำกว่า 6 คาบเรียน ที่อาคารสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการ ถนนรัชดาภิเษก ระหว่างวันที่ 5-26 กุมภาพันธ์ 2559 มีการเรียนในห้องบรรยาย รวมถึงศึกษาดูงานที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง โดยผู้ผ่านการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรจากสำนักงานศาลยุติธรรม ซึ่งหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่สื่อมวลชนที่จะเกิดความรู้ความเข้าใจในระบบกฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายความมั่นคง อาทิ กฎอัยการศึก พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ กฎหมายแรงงาน กฎหมายหมิ่นประมาททางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น เพื่อนำความรู้ไปใช้ในภาคปฎิบัติ และเผยแพร่การประชาชนอันเป็นผลดีต่อประเทศต่อไป