สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมความรู้พื้นฐานภาษาจีนสำหรับสื่อมวลชน

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรความรู้พื้นฐานภาษาจีนสำหรับสื่อมวลชน

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรความรู้พื้นฐานภาษาจีนสำหรับสื่อมวลชน จำนวน 25 คน โดยผู้สมัครต้องโอนเงินประกันการอบรมจำนวน 2,000 บาท ไปที่บัญชีสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 073-211315-3 สาขาตลาดศรีย่าน ภายใน วันพุธที่ 14 กันยายน 2559  ซึ่งสมาคมฯจะคืนให้ในวันที่จบการอบรม และไม่มีการคืนให้ในกรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมหรือมาอบรมไม่ครบตามหลักสูตร

 

พบกันวันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์วัฒนธรรมจีน ถนนเทียมร่วมมิตร กรุงเทพฯ

 

 

 

 

 

 

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ จัดอบรมความรู้พื้นฐานภาษาจีนสำหรับสื่อมวลชน

นางสาวนิภาวรรณ แก้วรากมุกข์ เลขาธิการ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่าสมาคมนักข่าวฯ โดยความร่วมมือกับศูนย์วัฒนธรรมจีน  จะจัดอบรมหลักสูตรความรู้พื้นฐานภาษาจีนสำหรับสื่อมวลชนขึ้นระหว่างวันจันทร์ที่ 19  กันยายน  2559 – วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม  2560  โดยมีเวลาเรียนรวม 90 ชั่วโมง ภายในระยะเวลา 15 สัปดาห์  เรียนสัปดาห์ละ 2 วัน คือทุกวันจันทร์ ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น. และทุกวันอาทิตย์ ระหว่างเวลา 13.00-16.00 น. ณ ศูนย์วัฒนธรรมจีน ถนนเทียมร่วมมิตร กรุงเทพฯ หลักสูตรจะเน้นทักษะการอ่านและการสนทนา สำหรับผู้เข้าร่วมอบรมที่จบหลักสูตรจะได้รับใบประกาศเกียรติคุณ

สำหรับสื่อมวลชนที่สนใจ สามารถสมัครเข้าร่วมการอบรมได้ตั้งแต่บัดนี้ – 10 กันยายน 2559 โดยดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่   www.tja.or.th   Email; tjareporter@gmail.com โดยไม่เสียค่าลงทะเบียน รับจำนวนจำกัด 20 คน และใช้ระบบสมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อน กรณีที่มีผู้สมัครเกินจำนวนจะพิจารณาให้สมาชิกสมาคมฯเข้าร่วมการอบรมก่อน

ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องส่งเงินประกันการอบรมจำนวน 2,000 บาท ภายใน 3 วัน หลังจากที่สมาคมประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการอบรม ซึ่งสมาคมฯจะคืนให้ในจบการอบรม และไม่มีการคืนให้ในกรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมหรือมาอบรมไม่ครบตามหลักสูตร

 

 

ตารางการอบรมความรู้พื้นฐานภาษาจีนสำหรับสื่อมวลชน

วันจันทร์ที่ 19  กันยายน  2559 – วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม  2560

จัดโดยสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับศูนย์วัฒนธรรมไทย-จีน

ครั้งที่ 1

วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2559

เช้า-เวลา 09.00-12.00 น.

รั้งที่ 2

วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2559

บ่าย-เวลา 13.00-16.00 น.

ครั้งที่ 3

วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2559

เช้า-เวลา 09.00-12.00 น.

ครั้งที่ 4

วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2559

บ่าย-เวลา 13.00-16.00 น.

ครั้งที่ 5

วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2559

เช้า-เวลา 09.00-12.00 น.

ครั้งที่ 6

วันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2559

บ่าย-เวลา 13.00-16.00 น.

ครั้งที่ 7

วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2559

เช้า-เวลา 09.00-12.00 น.

ครั้งที่ 8

วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2559

บ่าย-เวลา 13.00-16.00 น.

ครั้งที่ 9

วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2559

เช้า-เวลา 09.00-12.00 น.

ครั้งที่ 10

วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2559

บ่าย-เวลา 13.00-16.00 น.

ครั้งที่ 11

วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2559

เช้า-เวลา 09.00-12.00 น.

ครั้งที่ 12

วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2559

บ่าย-เวลา 13.00-16.00 น.

ครั้งที่ 13

วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2559

เช้า-เวลา 09.00-12.00 น.

ครั้งที่ 14

วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2559

บ่าย-เวลา 13.00-16.00 น.

ครั้งที่ 15

วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2559

เช้า-เวลา 09.00-12.00 น.

ครั้งที่ 16

วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2559

บ่าย-เวลา 13.00-16.00 น.

ครั้งที่ 17

วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2559

เช้า-เวลา 09.00-12.00 น.

ครั้งที่ 18

วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2559

บ่าย-เวลา 13.00-16.00 น.

ครั้งที่ 19

วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2559

เช้า-เวลา 09.00-12.00 น.

ครั้งที่ 20

วันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม 2559

บ่าย-เวลา 13.00-16.00 น.

ครั้งที่ 21

วันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม 2559

เช้า-เวลา 09.00-12.00 น.

ครั้งที่ 22

วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2559

บ่าย-เวลา 13.00-16.00 น.

ครั้งที่ 23

วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2559

เช้า-เวลา 09.00-12.00 น.

ครั้งที่ 24

วันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม 2559

บ่าย-เวลา 13.00-16.00 น.

ครั้งที่ 25

วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2559

เช้า-เวลา 09.00-12.00 น.

ครั้งที่ 26

วันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2560

บ่าย-เวลา 13.00-16.00 น.

ครั้งที่ 27

วันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2560

เช้า-เวลา 09.00-12.00 น.

ครั้งที่ 28

วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2560

บ่าย-เวลา 13.00-16.00 น.

ครั้งที่ 29

วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2560

เช้า-เวลา 09.00-12.00 น.

ครั้งที่ 30

วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2560

บ่าย-เวลา 13.00-16.00 น.

หมายเหตุ               1. ขาดเรียนได้ไม่เกิน 9 ครั้ง

2. วันหยุดยาวที่ไม่มีการเรียน-การสอน มี 3 ครั้งคือ  23-24 ตุลาคม  4-5 ธันวาคม  และ 1-2 มกราคม 2560

 

ลงทะเบียนอบรมภาษาจีนได้ที่นี้

 

https://goo.gl/forms/jNN7W43wx8ViztdJ3