เยี่ยมชมกิจการร้านเอสแอนด์พี Thai Restaurant & Bakery สาขาถนนสมเด็จปาน กรุงพนมเปญ

ดร.อนุชา เจริญโพธิ์ อุปนายกฝ่ายต่างประเทศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และนายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เยี่ยมชมกิจการร้านเอสแอนด์พี Thai Restaurant & Bakery สาขาถนนสมเด็จปาน กรุงพนมเปญ ในโอกาสพาคณะสื่อมวลชนไทยเยือนราชอาณาจักรกัมพูชา