รับมอบเงินจำนวน 2 แสนบาท เข้ากองทุนการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิกสมาคมฯ

 

นายวันชัย วงศ์มีชัย นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และนายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ รับมอบเงินจำนวน 2 แสนบาท จากนางวลัย  ทวีโภค บุตรีของนายเฉลิม  วุฒิโฆสิต อดีตนายกสมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย คนแรก ( พศ. 2508-พ.ศ.2512) เพื่อบริจาคเข้ากองทุนการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิกสมาคมฯ