พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรความรู้พื้นฐานภาษาจีนสำหรับสื่อมวลชน

 

นายวันชัย วงศ์มีชัย นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยพร้อมด้วย ฯพณฯหนิง ฟู่ขุย เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ร่วมเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรความรู้พื้นฐานภาษาจีนสำหรับสื่อมวลชน  ซึ่งจัดโดยสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยและศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ ศูนย์วัฒนธรรมจีน ถนนเทียมร่วมมิตร กรุงเทพฯ  เมื่อ 19 กันยายน 2559