พิธีปิดการอบรมหลักสูตรความรู้พื้นฐานภาษาเมียนมาร์สำหรับสื่อมวลชน

 

นายวันชัย วงศ์มีชัย นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยและ คุณสมภพ กิ่งเงิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงาน enterprise brand managment เอสซีจี  ร่วมเป็นประธานพิธีปิดการอบรมหลักสูตรความรู้พื้นฐานภาษาเมียนมาร์สำหรับสื่อมวลชน  มีสื่อมวลชนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้แทนไปศึกษาดูงานที่สหภาพเมียนมาร์ 2 คน คือ  1.นางสาวทิพย์สุดา ชาดี สถานีโทรทัศน์ช่อง 9  และ 2. นางสาวพัชร์สุรางค์  เดชาพุทธรังสี  สนับสนุนงบประมาณในการจัดอบรมและการศึกษาดูงานโดยเอสซีจี   (เมื่อ 18 กันยายน 2559)