ยกเลิกงาน เปิดตัวหนังสือ “เบื้องแรกประชาธิปตัย” 17 ตุลาคมนี้

 

 

 

ยกเลิกงาน เปิดตัวหนังสือ “เบื้องแรกประชาธิปตัย” 17 ตุลาคมนี้

 

 

 

สมาคมนักข่าวฯ เปิดตัวหนังสือ “เบื้องแรกประชาธิปตัย” 17 ตุลาคมนี้ในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ พบเรื่องราวทรงคุณค่าด้านประวัติศาสตร์การเมืองไทยช่วง 2475-2500 พร้อมเสวนา “2475 เบื้องแรกประชาธิปตัย : บทเรียนในสถานการณ์เปลี่ยนผ่าน”

นายวันชัย วงศ์มีชัย นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า วันที่ 17 ตุลาคม เวลา 19.00 - 20.00 น. สมาคมนักข่าวฯ จะเปิดตัวหนังสือทรงคุณค่าด้านประวัติศาสตร์การเมืองไทย “เบื้องแรกประชาธิปตัย”ซึ่งเป็นการจัดพิมพ์และจำหน่ายเป็นครั้งที่ 2 โดยสำนักพิมพ์มติชน หลังสมาคมนักข่าวฯ รวบรวมบทสัมภาษณ์และบันทึกจากบุคคลต่างๆ ที่อยู่ในเหตุการณ์ทางการเมืองช่วงปี 2475 - 2500 รวม 20 เรื่อง นำมาจัดพิมพ์ครั้งแรก เมื่อปี 2516 ซึ่งการเปิดตัวจะมีขึ้นที่เวทีกลาง งานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

นายกสมาคมนักข่าวฯ กล่าวว่า สาระสำคัญของ “หนังสือเบื้องแรกประชาธิปตัย” คือการรวมรวมบทสัมภาษณ์และบันทึกของบุคคลสำคัญทางการเมืองไว้ได้ค่อนข้างครบถ้วน ถือเป็นหนังสือประวัติศาสตร์การเมืองที่สมบูรณ์ที่สุดเล่มหนึ่ง โดยบทแรกเป็นการนำเรื่องที่ “สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี” พระราชินีใน “พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว” ได้พระราชทานสัมภาษณ์กับคณะกรรมการบริหารสมาคมนักข่าวฯ ซึ่งได้ตรัสถึงการเมืองช่วงก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครอง เหตุการณ์ในวันที่ 24 มิถุนายน 2475 ก่อนการพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับ 27 มิถุนายน กระทั่งวันที่ทั้งสองพระองค์ตัดสินพระทัยเสด็จไปประยังประเทศอังกฤษ จนในหลวงรัชกาลที่ 7 ทรงสละราชสมบัติในที่สุด

นายวันชัย กล่าวว่า นอกจากบทพระราชทานสัมภาษณ์แล้ว ยังมีข้อเขียนและบันทึกทรงคุณค่าด้านประวัติศาสตร์การเมืองไทยของบุคคลสำคัญอีกหลายท่าน เช่น นายปรีดี พนมยงค์,  พล.ท.ประยูร ภมรมนตรี,  พระยาทรงสุรเดช, นายควง อภัยวงศ์, จอมพล ป.พิบูลสงคราม, นายทวี บุณยะเกตุ, นายป๋วย อึ๊งภากรณ์, พล.ต.อ.เผ่า ศรียานนท์,  จอมพลผิณ ชุณหะวัน,  น.ต.มนัส จารุภา,  ม.ร.ว.นิมิตรมงคล นวรัตน, พล.ต.อ.ชุมพล โลหะชาละ, ท่านผู้หญิงละเอียด พิบูลสงคราม เป็นต้น ทั้งหมดได้เล่าเรื่องราวและแง่มุมการต่อสู้ทางการเมืองที่มีชีวิตเป็นเดิมพัน เล่าถึงการขึ้นสู่อำนาจและวัตถุประสงค์ของคณะราษฎรในการก่อการ 2475 กระทั่งถึงฉากสุดท้ายที่ จอมพล ป.ฯ ต้องถูก จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ลูกน้องที่ใกล้ชิดทำการยึดอำนาจในปี 2500 ซึ่งถือเป็นการสิ้นสุดอำนาจของคณะราษฎรโดยสมบูรณ์

นายกสมาคมนักข่าวฯ กล่าวด้วยว่า นอกจากการเปิดตัวหนังสือแล้ว ยังมีกิจกรรมเสวนา “2475 เบื้องแรกประชาธิปตัย : บทเรียนในสถานการณ์เปลี่ยนผ่าน” โดยนายประจักษ์ ก้องกีรติ นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนายประกิต หลิมสกุล หรือ “กิเลนประลองเชิง” คอลัมนิสต์ชื่อดังจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และผู้ดำเนินการเสวนา โดยว่าที่ ร.ต.กานต์ เหมสมิติ  พร้อมชมกิจกรรมภาพลายเส้นประกอบเล่ม โดย “นายพิสิทธิ์ ลีรัตนนุรัตน์” เปิดตัวหนังสือและเข้าสู่การเสวนาโดยนายมานพ ทิพย์โอสถ บรรณาธิการ “เบื้องแรกประชาธิปตัย”