8ต.ค.59-บันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างส.นักข่าวไทยและส.นักข่าวเวียดนาม

นายวันชัย  วงศ์มีชัย นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง (Memorandum of Understanding) ร่วมกับ Mr.Mai Duc Loc  อุปนายกสมาคมนักข่าวเวียดนาม โดยมีนายเทพชัย หย่อง ประธานสมาพันธ์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2559  โดยทั้งสองสมาคมจะดำเนินกิจกรรมร่วมกัน ในเรื่องการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์  การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านต่างๆ ร่วมกัน