สื่อมวลชนบริจาคโลหิต


สื่อมวลชนบริจาคโลหิต วันชัย วงศ์มีชัย นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และนาวาโทหญิงแพทย์หญิงอุบลวัณณ์ จรูญเรืองฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ถ่ายภาพหมู่กับสื่อมวลชนที่มาร่วมบริจาคโลหิตในโครงการบริจาคโลหิตของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ ๕ แล้ว เมื่อ ๑๒  ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย