๑๔ องค์กรสื่อเตรียมจัดกิจกรรม “รวมคนสื่อ แสดงความอาลัยพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙” ๑๓ พ.ย.และต่อเนื่อง ๑ ปี ภายใต้แนวคิด “พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ กับวงการสื่อมวลชน” เปิดให้สื่อมวลชนลงนามถวายสักการะ ตั้งแต่ ๒๙ ต.ค.ที่สมาคมนักข่าวฯ

๑๔ องค์กรสื่อเตรียมจัดกิจกรรม “รวมคนสื่อ แสดงความอาลัยพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙”  ๑๓ พ.ย.และต่อเนื่อง ๑ ปี ภายใต้แนวคิด “พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙  กับวงการสื่อมวลชน” เปิดให้สื่อมวลชนลงนามถวายสักการะ ตั้งแต่ ๒๙ ต.ค.ที่สมาคมนักข่าวฯ

 

๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๙  นายวันชัย วงศ์มีชัย นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  เปิดเผยว่า วันนี้ ๑๔ องค์กรวิชาชีพสื่อ ได้ร่วมประชุมหารือ เตรียมจัดกิจกรรมแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ภายใต้แนวคิด “พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙  กับวงการสื่อมวลชน”

 

ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อวงการสื่อมวลชนอย่างยิ่ง โดยเฉพาะอาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นที่ทำการของหลายองค์กรสื่อ สร้างขึ้นในที่ดินของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์ในวันพฤหัสบดีที่ ๖ มีนาคม ๒๕๑๒ และเสด็จพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเปิดอาคารในวันเสาร์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๑๔ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อวงการสื่อมวลชนหาที่สุดมิได้ อีกทั้งทรงมีพระราชดำรัสในวโรกาสต่างๆ ต่อสื่อมวลชนเสมอมา

 

ดังนั้นเพื่อแสดงความกตัญญูต่อพระองค์ท่าน ๑๔ องค์กรวิชาชีพสื่อจึงร่วมกันกำหนดจัดกิจกรรม ภายใต้แนวคิด “พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙  กับวงการสื่อมวลชน” ชื่องาน “รวมคนสื่อ แสดงความอาลัยพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙” โดยจะมีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ตลอด ๑ ปี อาทิ การจัดนิทรรศการภาพข่าว การจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต การจัดพิมพ์หนังสือรวมบทกวีแสดงความอาลัย การจัดพิมพ์พระราชดำรัสที่เกี่ยวกับสื่อมวลชน โดยจะเปิดให้สื่อมวลชนร่วมลงนามแสดงความอาลัยที่สมาคมนักข่าวฯได้ตั้งแต่วันเสาร์ที่ ๒๙ ตุลาคม  และจะจัดงานแสดงความอาลัยพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๗.๐๐ น.  ณ อาคารที่ทำการสมาคม

 

รายชื่อเบื้องต้นองค์กรวิชาชีพสื่อที่ร่วมจัดกิจกรรม ๑.สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ๒.มูลนิธิอิศรา อมันตกุล ๓.สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (เครือข่าย ๑๐ องค์กรสื่อ) ๔. สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ๕.สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย  ๖.สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย  ๗.สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ๘.สถาบันอิศรา  ๙.มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย  ๑๐.สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ ๑๑.ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม ๑๒.ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารเทศ ๑๓.สหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชน และ ๑๔.ชมรมเพื่อเพื่อน สำหรับองค์กรสื่อที่มีความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว สามารถติดต่อสอบถามได้ที่โทร. ๐๒-๖๖๘-๙๔๒๒