สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยเปิดให้สื่อมวลชนถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์และลงนามแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช-เริ่ม 29 ต.ค. 59

 

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยเปิดให้สื่อมวลชนถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์และลงนามแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ณ อาคารที่ทำการสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย โดยจะมีพิธีในวันเสาร์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๙  เวลา ๑๐.๐๐ น.  และ ๑๔ องค์กรสื่อ จะร่วมกันจัดงานแสดงความอาลัย ในวันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๗.๐๐ น.  ณ อาคารที่ทำการสมาคม

**********************************

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

สื่อมวลชนร่วมลงนามแสดงความอาลัยในหลวงรัชกาลที่ ๙

วันเสาร์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น.

ณ  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

๐๙.๓๐ น.                ลงทะเบียน

๑๐.๐๐ น.               ประธานในพิธีถวายพวงมาลัยและจุดเครื่องทองน้อย

พงษ์ศักดิ์ พยัฆวิเชียร    นักหนังสือพิมพ์อาวุโส

กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

วันชัย วงศ์มีชัย            นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

๑๐.๑๐ น.                สื่อมวลชนที่มาร่วมงานแสดงความอาลัย

๑๐.๑๑ น.                   ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี

๑๐.๑๕ น.                   ลงนามแสดงความอาลัย

๑๑.๐๐ น.                ถ่ายภาพร่วมกัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อวงการสื่อมวลชนอย่างยิ่ง โดยเฉพาะอาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นที่ทำการของหลายองค์กรสื่อ สร้างขึ้นในที่ดินของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์ในวันพฤหัสบดีที่ ๖ มีนาคม ๒๕๑๒ และเสด็จพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเปิดอาคารในวันเสาร์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๑๔ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อวงการสื่อมวลชนหาที่สุดมิได้ อีกทั้งทรงมีพระราชดำรัสในวโรกาสต่างๆ ต่อสื่อมวลชนเสมอมา