2มิย52-แนวโน้มโฆษณาปี 52 ซบตามเศรษฐกิจ

วันที่ 2 มิถุนายน 2552 15:33
แนวโน้มโฆษณาปี 52 ซบตามเศรษฐกิจ
โดย : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยชี้แนวโน้มอุตสาหกรรมโฆษณาปี 52 ร่วงตามเศรษฐกิจ เผย 4 เดือนแรกหดตัวแล้ว 3.6%

อุตสาหกรรมโฆษณาถือ เป็นธุรกิจที่สะท้อนให้เห็นถึงสภาพเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดี เพราะในสถานการณ์ที่เศรษฐกิจรุ่งเรือง ธุรกิจโฆษณาก็จะมีการขยายตัวอย่างมาก แต่เมื่อเศรษฐกิจซบเซา ธุรกิจโฆษณาก็จะได้รับผลกระทบค่อนข้างสูง เพราะผู้ประกอบการต่างหันมาใช้กลยุทธ์ประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยการปรับลดงบ โฆษณาลงและเลือกสื่อโฆษณาที่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด โดยในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2552 อุตสาหกรรมโฆษณามี มูลค่าตลาด 27,395 ล้านบาท หรือมีการหดตัวลงร้อยละ 3.6 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน อันมีสาเหตุมาจากภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซา ปัญหาทางการเมืองที่วุ่นวาย ตลอดจนราคาน้ำมันที่แพงขึ้น

ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่าภาพรวมของอุตสาหกรรมโฆษณาในปี 2552 มีแนวโน้มจะหดตัวลงอย่างต่อเนื่อง โดยอุตสาหกรรมโฆษณาจะ หดตัวลงประมาณร้อยละ 4.1 หรือมีมูลค่าตลาดประมาณ 86,200 ล้านบาท อย่างไรก็ตามสื่อที่มีการเติบโตที่ดี คือ สื่อสมัยใหม่ โดยเฉพาะสื่อในอาคารและสื่อเคลื่อนที่ เนื่องจากสื่อในอาคารเป็นสื่อที่มีราคาถูกสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ณ จุดขาย จึงมีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ส่วนสื่อเคลื่อนที่เนื่องจากเป็นสื่อที่มีการปรับใช้เทคโนโลยีให้เข้ากับ กิจวัตรประจำวันของผู้บริโภค ประเด็นที่ต้องจับตามองต่อไป คือ สื่อโทรทัศน์จะยังคงมีสัดส่วนเม็ดเงินโฆษณามากที่สุดเช่นเดียวกับปีที่ผ่าน มา

โดยคาดว่าจะยังเป็นสื่อโฆษณาที่ผู้ประกอบการยังคงเลือก ส่วนคู่แข่งของสื่อโทรทัศน์ที่กำลังมาแรง คือ สื่อทีวีดาวเทียม เนื่องจากมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายใกล้เคียงกัน สื่อที่น่าเป็นห่วงมากที่สุดในปี 2552 คือ หนังสือพิมพ์ และนิตยสารที่เม็ดเงินโฆษณามีแนวโน้มว่าจะมีการหดตัวลงอย่างมาก อันเนื่องมาจากเป็นสื่อที่ผู้บริโภคต้องเสียเงินก่อนที่จะเห็นเนื้อหาโฆษณา ได้ ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาการตัดสินใจของผู้ประกอบการในการเลือกสื่อโฆษณาพบว่า ผู้ประกอบการจะปรับกลยุทธ์ในการเลือกสื่อประเภทต่างๆ โดยจะให้ความสำคัญกับความคุ้มค่าของเม็ดเงินในการโฆษณาเป็นสำคัญ ดังนั้น สื่อที่สามารถปรับตัวทางธุรกิจที่แสดงความคุ้มค่าและความสามารถในการเข้าถึง กลุ่มเป้าหมายได้ดีก็จะมีโอกาสในการเติบโตได้