ไทยคว้ารางวัลชนะเลิศประกวดภาพข่าวหนังสือพิมพ์อาเซียน

ไทยคว้ารางวัลชนะเลิศประกวดภาพข่าวหนังสือพิมพ์อาเซียน

ภาพข่าว "สงกรานต์หนองคาย" จากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ประเทศไทย คว้ารางวัลชนะเลิศประกวดภาพข่าวหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน ประจำปี 2559 ที่กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม

 

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559 สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งเวียดนาม ได้จัดพิธีประกาศรางวัลและมอบรางวัลการประกวดภาพข่าวหนังสือพิมพ์อาเซียน ประจำปี 2559 ในหัวข้อ “ASEAN-One Community” ที่อาคารสมาคมนักหนังสือพิมพ์เวียดนาม กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม   โดยมีนายต่วน หู ประธานสมาคมนักหนังสือพิมพ์เวียดนาม ในฐานะประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน เป็นประธานในพิธี และนายโอ กวง เล่ย เลขาธิการสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน ในฐานะประธานคณะกรรมการจากประเทศต่างๆ เข้าร่วมพิธีและเป็นสักขีพยาน ส่วนตัวแทนจากประเทศไทยมีนายดำฤทธิ์ วิริยะกุล กรรมการบริหารสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน และนายพินิตย์ ขุนทรง กรรมการสมาคมช่างภาพสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นกรรมการตัดสิน ขณะที่สื่อมวลชนของเวียดนามและอาเซียนเข้าร่วมทำข่าวอย่างคึกคัก

 

ผลการประกวดรางวัลภาพข่าวหนังสือพิมพ์อาเซียน ประจำปี 2559 อย่างเป็นทางการ รางวัลชนะเลิศ เป็นผลงานภาพ "สงกรานต์หนองคาย"เป็นภาพขบวนอัญเชิญหลวงพ่อพระใส กลับขึ้นประดิษฐานในพระอุโบสถวัดโพธิ์ชัยจังหวัดหนองคาย ถ่ายโดยนายมงคลชัย ปัญญาตระกูล จากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ส่งประกวดโดยสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย โดยได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 1,000 เหรียญสหรัฐฯ รางวัลที่ 2 ภาพ "เทศกาลแข่งวัวภูเขาประจำปีในทินห์ เบียน" ของนายเหวียน หู่ ดินห์ จากสมาคมนักข่าว จ.เกียนซาน ส่งประกวดโดยสมาคมนักหนังสือพิมพ์เวียดนาม ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 800 เหรียญสหรัฐฯ  ส่วนรางวัลที่ 3 มี 3 รางวัล ได้แก่ภาพจากมาเลเซีย อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ ได้รับเกียรติบัตรและเงินสดรางวัลละ 400 เหรียญสหรัฐฯ นอกจากนี้ ยังมีรางวัลชมเชย อีก 5 รางวัล ได้แก่ภาพจากเวียดนาม 4 ภาพ และ สปป.ลาว 1 ภาพ ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัลๆ ละ 200 เหรียญสหรัฐฯ

 

นายมงคลชัย ปัญญาตระกูล ผู้สื่อข่าวไทยรัฐ ได้ขึ้นรับรางวัล และได้กล่าวขอบคุณสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียนและสมาคมนักหนังสือพิมพ์เวียดนาม ที่เป็นเจ้าภาพจัดการประกวด รวมทั้งสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยที่คัดเลือกภาพของตนเข้าประกวด รางวัลนี้ถือเป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุดของตนในการเป็นนักข่าว และการประกวดภาพอาเซียนเป็นกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงแง่มุมต่างๆ ของอาเซียน ภูมิภาคที่ประกอบด้วยความหลากหลาย ทั้งผู้คน ศาสนา ภาษาและวัฒนธรรม แต่อยู่ด้วยกันได้อย่างสันติ และหวังว่าจะมีการจัดประกวดภาพอาเซียนต่อไปทุกๆ ปี เพื่อส่งเสริมความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของภูมิภาคอาเซียน

 

ด้านนายพินิตย์ ขุนทรง กรรมการสมาคมช่างภาพสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย กรรมการจากประเทศไทย กล่าว่า ผู้ที่ได้รับรางวัลในการประกวดครั้งนี้ ต้องถือว่ามีผลงานภาพดีจริงๆ รอบสุดท้ายคัดเลือกเหลือ 30 ภาพ จากจำนวนภาพที่ส่งเข้าประกวด 650 ภาพ จากนั้นส่งภาพไปให้กรรมการแต่ละประเทศพิจารณาให้คะแนน และส่งกลับไปให้กรรมการที่เวียดนามรวมคะแนน จึงประกาศผลการตัดสิน ภาพของไทยที่ได้รับรางวัลเป็นภาพที่ตรงกับเนื้อหาการประกวดและภาพถ่ายออกมาสวย มีมุมมองหลายมิติอยู่ในภาพ กรรมการหลายชาติชมว่า มองแล้วเห็นความรู้สึกของคนในภาพที่มาร่วมกิจกรรมและบรรยากาศ