ฟังเนื้อหาการเสวนา-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จัดงาน “เติมกำลังใจ เติมไฟให้กัน” เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๐

นายวันชัย วงศ์มีชัย นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหาร สมาคมฯ และ  นายวรานนท์  ปีติวรรณ  รองปลัดกระทรวงแรงงาน ถ่ายภาพหมู่ร่วมกับนักข่าวหนังสือพิมพ์บ้านเมือง ในงามเติมกำลังใจ เติมไฟให้กัน เมื่อ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ห้องอิศรา อมันตกุล สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

 

 

 


 

ฟังเนื้อหาการเสวนา คลิ๊กที่นี้

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จัดงาน “เติมกำลังใจ เติมไฟให้กัน” ในวันอาทิตย์ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น.  ณ ห้องอิศรา อมันตกุล ชั้น ๓  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

กิจกรรมในงานมีการเสวนาวิทยากรประกอบด้วย  นายวรานนท์  ปีติวรรณ รองปลัดกระทรวงแรงงาน  นางสาวบุษดี พนมภู  ผู้แทนนักข่าวจาก นสพ.บ้านเมือง นักข่าวที่ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจออนไลน์ ผู้แทนโครงการต้นกล้าคืนถิ่น ดำเนินรายการโดย ว่าที่ รต.กานต์ เหมสมิติ กรรมการบริหาร สมาคมฯ และมีพิธีพิธีมอบเงินช่วยเหลือให้สมาชิกสมาคมที่สังกัดหนังสือพิมพ์บ้านเมือง

สื่อมวลชนที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ตามวัน-เวลาและสถานที่ดังกล่าว