สมาคมนักข่าวฯ:เปิดการอบรมหลักสูตรอาเซียน รุ่นที่ ๕ : วัฒนธรรมอันหลากหลายกับข้อท้าทายอัตลักษณ์อาเซียน

 

นายวันชัย วงศ์มีชัย นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วยนายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติและที่ปรึกษาสมาคมฯ ถ่ายภาพหมู่ร่วมกับ นางอรอุมา วัฒนะสุข ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์ ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานสื่อสารองค์กรและการพัฒนาที่ยั่งยืน บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) นายรัชดา  พุ่มสุวรรณ ผู้บริหารสายงาน เมืองไทยประกันชีวิตจำกัด (มหาชน) และนายศักดิ์สิทธิ์ ปิติพงศ์สุนทร ผู้อำนวยการอาวุโส ผู้บริหารสายCorporate Communication ผู้แทนธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด มหาชน ในโอกาสเปิดการอบรมหลักสูตรความรู้เรื่องการเป็นประชาคมอาเซียน รุ่นที่ ๕ : วัฒนธรรมอันหลากหลายกับข้อท้าทายอัตลักษณ์อาเซียน เมื่อ 29 มกราคม 2560 ณ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

 

 

การบรรยายเรื่อง “สามเสาอาเซียน”

ว่าที่ ร.ต.กานต์ เหมสมิติ กรรมการบริหาร สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย มอบของที่ระลึกขอบคุณนายกวี จงกิจถาวร สื่อมวลชนอิสระอาวุโสในโอกาสมาบรรยายเรื่อง “สามเสาอาเซียน” ให้สื่อมวลชนที่เข้าร่วมอบรมหลักสูตรความรู้เรื่องการเป็นประชาคมอาเซียน รุ่นที่ ๕ : วัฒนธรรมอันหลากหลายกับข้อท้าทายอัตลักษณ์อาเซียน ซึ่งสนับสนุนโดยบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)  บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัทเมืองไทยประกั นชีวิตจำกัด (มหาชน)  และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด มหาชน   เมื่อ 29 มกราคม 2560 ณ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย