28สค52-ข่าวสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ข่าวสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม -นายวันชัย  วงศ์มีชัย อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  กล่าวว่า เนื่องจากในวันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2552 จะมีการชุมนุมใหญ่ของกลุ่มคนเสื้อแดง ดังนั้นสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ จะเปิดสำนักงานสมาคมฯ  เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักข่าว ตั้งแต่เวลา 12.00 น.เป็นต้นไป

นอกจากนี้ ขอย้ำเตือนผู้สื่อข่าวทั้งหลายว่า ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง เนื่องจากสถานการณ์ยังมีความล่อแหลม และกระแสข่าวหลายกระแสมีความไม่น่าไว้วางใจ อาจจะเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงขึ้นได้  โดยเฉพาะการที่รัฐบาลมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551 ก็ยิ่งทำให้การทำหน้าที่ของผู้สื่อข่าวอาจจะยากลำบากมากขึ้น  ดังนั้นต้องระมัดระวังตัวเองมากยิ่งขึ้นด้วย และขอให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงมาตรงมา ซึ่งสมาคมฯพร้อมที่จะสนับสนุนการทำหน้าที่ของผู้สื่อข่าวอย่างเต็มที่