พิธีมอบใบประกาศนียบัตร อบรมความรู้พื้นฐานภาษาจีนสำหรับสื่อมวลชน

 

พิธีมอบใบประกาศนียบัตร อบรมความรู้พื้นฐานภาษาจีนสำหรับสื่อมวลชน

นายวันชัย  วงศ์มีชัย นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  นางพรรณี จารุสมบัติ รองประธานสภาวัฒนธรรมไทย-จีนและส่งเสริมความสัมพันธ์ นายฉิน ยุ่วเซิน ที่ปรึกษาศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ นายจาง ปัว รองผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ นายจาง ตี๋เฟย อาจารยภาษาจีน ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน  ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้กับสื่อมวลชนที่จบหลักสูตร ความรู้พื้นฐานภาษาจีนสำหรับสื่อมวลชนณ ศูนย์วัฒนธรรมจีน ถนนเทียมร่วมมิตร เมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560