สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย มอบสินไหมมรณกรรม

 

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย มอบสินไหมมรณกรรม

3  มีนาคม  2560    นายวันชัย  วงศ์มีชัย   นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย มอบสินไหมมรณกรรม  จำนวนเงิน  100,000.-  บาท  ให้แก่  ผู้รับประโยชน์  นางพัฒนา  สุขเมือง   และ  นางวราภรณ์  มานะยิ่ง   มารดาและพี่สาว ของ  นายพจน์  สุขเมือง     สมาชิกของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ซึ่งถึงแก่กรรมเร็วๆ นี้

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ได้ทำประกันชีวิตกลุ่ม กับบริษัท  เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)  ให้เป็นสวัสดิการแก่สมาชิกของสมาคม