คำกล่าว -นายวันชัย วงศ์มีชัย นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

เรียน คุณชาย มรว.ดิศนัดดา ดิศกุล ประธานสถาบันปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ

ท่านอาจารย์พงษ์ศักดิ์ พยัฆวิเชียร ประธานมูลนิธิอิศรา อมันตกุล

และแขกผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่าน

ในวาระครบรอบปีที่ 62 ของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในวันนี้วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2560  ซึ่งเป็นวันนักข่าว ทางสมาคมฯรู้สึกขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งที่ทุกท่านได้ให้เกียรติมาในงานนี้

ในปี 2559 ที่ผ่านมา นับเป็นปีแห่งความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของปวงชนชาวไทย รวมถึงนักข่าว-สื่อมวลชน จากการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ผู้ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้ความร่วมเย็นแก่พสกนิกรชาวไทยมายาวนานตลอด 70 ปีแห่งการครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม ของพระองค์ท่าน ดังนั้นแม้กระทั่งข้ามปีมาถึงเวลานี้ ความโศกเศร้าอาดูรของคนไทยและนักข่าวสื่อมวลชนทั้งปวงก็ยังคงมีอยู่อย่างเต็มเปี่ยม

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างใหญ่หลวงต่อวงการนักข่าว-สื่อมวลชน โดยอาคารที่การของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยในปัจจุบันซึ่งเป็นศูนย์รวมของหลายองค์กรวิชาชีพสื่อ สร้างขึ้นบนที่ดินของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ทั้งนี้พระองค์ท่านได้เสด็จฯมาทรงวางศิลาฤกษ์ให้เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2512 และยังเสด็จพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินินาถมาทรงเปิดอาคารที่สร้างเสร็จอย่างเป็นทางการเมื่อวันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน 2514 ทรงทั้งยังทรงพระราชทานพระบรมราโชวาทและมีพระราชดำรัสในหลายวาระโอกาสให้คำแนะนำสั่งสอนนักข่าว สื่อมวลชนให้ยึดถือปฏิบัติในหลักการสำคัญของการทำหน้าที่ตามหลักวิชาชีพโดยคำนึงถึงเรื่องจริยธรรม จรรยาบรรณ การเสนอข่าวสารที่ตรงไปตรงมา ไม่มีความเท็จและยึดถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง ทั้งยังมีให้ความเป็นกันเองกับสื่อมวลชนในหลายวาระที่มีโอกาสได้เข้าเฝ้า อย่างไม่เคยถือพระองค์ ถึงขนาดเคยมีพระราชดำรัสว่า พระองค์ก็ทรงเป็นนักข่าวคนหนึ่งเหมือนกัน และนักข่าวกับพระองค์นั้นก็มีหน้าที่เหมือนกันในการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับสังคม

บัดนี้พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัย แต่พระมหากรุณาธิคุณจะยังคงอยู่ในจิตของนักข่าว-สื่อมวลชน ซึ่งจะน้อมนำแนวทางคำสอนของพระองค์ไปปฏิบัติเพื่อความเจริญก้าวหน้าของวงการสื่อมวลชนและเพื่อประโยชน์สุขของสังคมโดยรวมตลอดไป แม้จะอยู่ในสถานการณ์เช่นใดก็ตาม

งานในวันนี้ที่จัดเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมฉลองวันนักข่าว จึงไม่เพียงจะมีพิธีการในการประกาศรางวัลข่าวและภาพข่าวยอดเยี่ยมต่างๆ เพื่อเชิดชูผลงานของนักข่าวสื่อมวลชน แต่ยังมีส่วนที่สำคัญยิ่งก็คือ การปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ”สื่อมวลชน-กับการสืบสานพระราชปณิธานในหลวง ร.9 โดยองค์ปาฐกคนสำคัญคือคุณชายมรว.ดิศนัดดา ดิศกุล ผู้ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันในวงสังคมว่ามีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในพระราชปณิธานและได้รับใช้ทรงงานตามแนวทางพระราชดำริของพระองค์ท่านมาอย่างยาวนาน เพื่อที่จะได้ให้ข้อมูลและความคิดเห็นที่จะเป็นประโยชน์ต่อวงการสื่อมวลชน ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติทุกๆท่านในการที่จะสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ท่าน อย่างที่ทุกเคยได้ตั้งจิตตั้งใจที่จะเดินตามรอยพระยุคลบาท เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและสังคมส่วนร่วมต่อไป

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ของเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานพระราชปณิธานและยืนยันที่จะทำหน้าที่เพื่อประโยชน์ของวงการสื่อและสังคมตลอดไป เพื่อสนองพระราชปณิธานของพระองค์ท่าน

ขอบพระคุณครับ