สมาคมนักข่าวเชิญชวนสื่อมวลชน ประกวดสโลแกน วันเสรีภาพสื่อโลก 3 พค. ยึดเนื้อหาคัดค้านกม.คุมสื่อ ผู้ชนะเลิศได้รางวัล 5,000 บาท

 

(ดาวโหลดโปสเตอร์ใหญ่)

 

สมาคมนักข่าวเชิญชวนสื่อมวลชน ประกวดสโลแกน วันเสรีภาพสื่อโลก 3 พค.
ยึดเนื้อหาคัดค้านกม.คุมสื่อ ผู้ชนะเลิศได้รางวัล 5,000 บาทนายปรัชญาชัย ดัชถุยาวัตร โฆษกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า เนื่องในวันที่ 3 พ.ค. 2560 ซึ่งตรงกับวัน "เสรีภาพสื่อมวลชนโลก" สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับองค์กรสื่อจัดกิจกรรมสะท้อนถึงสิทธิและเสรีภาพของสื่อมวลชนเป็นประจำทุกปี ในปีนี้สมาคมนักข่าวฯจะขอเชิญชวนผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนทุกท่าน รวมทั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ในกองบรรณาธิการสื่อ ส่งสโลแกนเข้าประกวดเพื่อใช้ในงานรณรงค์ วันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก โดยยึดเนื้อหาจากเหตุการณ์ที่ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) และรัฐบาลเดินหน้าออก ร่าง พ.ร.บ.การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน หรือที่เรียกว่า "กฎหมายคุมสื่อ"

"ร่างกฎหมายคุมสื่อดังกล่าวเปิดช่องให้อำนาจรัฐเข้าควบคุม แทรกแซงการทำงานของสื่อมวลชน ปิดกั้นความเห็นประชาชน ด้วยการให้ตัวแทนภาครัฐเข้าเป็นกรรมการในสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ ที่จะตั้งขึ้นตามร่างกฎหมายฉบับนี้มีอำนาจขึ้นทะเบียนและเพิกถอนใบอนุญาติผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน นอกจากนี้ยังให้สื่อมวลชน คอลัมนิสต์ ทุกประเภท รวมถึง สื่อออนไลน์ ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ โดยอ้างเพื่อให้สื่อมีมาตรฐานและถูกตรวจสอบได้ "  

โฆษกสมาคมนักข่าวฯ กล่าวต่อว่า การส่งสโลแกนประกวดครั้งนี้ ต้องอธิบายเหตุผลประกอบ พร้อมทั้งระบุว่าสังกัดสื่อที่ชัดเจน โดยส่งมาที่  tjareporter@gmail.com  1 ท่านส่งได้ 1 สโลแกน สำหรับ สโลแกนที่ชนะจะได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท ส่วนสโลแกนที่เข้ารอบ 5 ท่านสุดท้ายจะได้ "หนังสือเบื้องแรกประชาธิปตัย" ท่านละ 1 ชุด มูลค่าชุดละ 1,000 บาท  มีกำหนดส่งถึงวันที่ 20 เมษายน 2560  ทั้งนี้กรรมการและอนุกรรมการสมาคมนักข่าวฯไม่มีสิทธิ์ส่งประกวดดังกล่าว

สโลแกนที่สมาคมนักข่าวฯ ร่วมกับองค์กรสื่อใช้รณรงค์วันเสรีภาพสื่อมวลชนโลกในปีที่ผ่านๆมา อาทิ "เสรีภาพบนความรับผิดชอบ"   "ถูกต้อง รอบด้าน หลักประกันเสรีภาพ" ล่าสุดที่ใช้รณรงค์คัดค้านร่างพ.ร.บ.คุ้มครองสื่อฯ คือ "หยุดกฎหมายกดหัวสื่อ หยุดปิดหูปิดตาประชาชน"

รายละเอียดเพิ่มเติมติด ภัทราพร โพธิ์ทองสุข โทร. 02-668-9422
22 มีนาคม 2560