นายกสมาคม นสพ.ภูมิภาคฯ สมทบเงินรางวัลประกวดสโลแกน “วันเสรีภาพสื่อฯ”

 

 

นายปราเมศ เหล็กเพ็ชร์ นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย รับมอบเงินจำนวน 5,000 บาท เพื่อสมทบเป็นเงินรางวัลประกวดสโลแกน เนื่องในวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก 3 พฤษภาคม 2560 จากนายโปรย สมบัติ นายกสมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย  (สื่อมวลชนสามารถส่งสโลแกนเข้าประกวดได้ถึงวันที่ 20 เมษายน 2560 ทางอีเมล์ tjareporter@gmail.com )