30 องค์กรสื่อฯ พร้อมใจจัดกิจกรรม “วันเสรีภาพสื่อโลก”

พรุ่งนี้ 20 เมษายน เป็นวันสุดท้าย
ส่งสโลแกนเข้าประกวดเนื่องในโอกาสวันเสรีภาพสื่อโลก 3 พค.
สโลแกนต้องยึดเนื้อหาคัดค้านกม.คุมสื่อ ผู้ชนะเลิศได้รางวัล 10,000 บาท

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@2@@@@

 

30 องค์กรสื่อฯ พร้อมใจจัดกิจกรรม “วันเสรีภาพสื่อโลก”

เมื่อเวลา 10.00 น. ที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้มีการประชุม 30 องค์กรด้านสื่อมวลชน อาทิ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ  สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย  สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย  สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์  สมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย  สมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย มีนายเทพชัย หย่อง ประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยและประธานคณะทำงานสื่อเพื่อการปฏิรูป เป็นประธานดำเนินการประชุม เพื่อพิจารณาเตรียมจัดงานวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก 3 พฤษภาคม 2560

ภายหลังการประชุม นายเทพชัย กล่าวว่า ที่ประชุมเห็นชอบจะจัดกิจกรรมในวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก เริ่มจากแถลงการณ์จุดยืนขององค์กรสื่อต่อร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .... การจัดเสวนาเรื่อง “เสรีภาพสื่อกับอนาคตสังคมไทย” โดยได้เชิญตัวแทนองค์กรด้านสื่อและสิทธิเสรีภาพระหว่างประเทศ  ตลอดจนทูตของประเทศต่างๆ  เข้าร่วมสังเกตการณ์ ในงานด้วย

ทั้งนี้ ขอเชิญสื่อมวลชน ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ร่วมส่งสโลแกนเข้าประกวด พร้อมอธิบายเหตุผลประกอบ  ระบุสังกัดของตนเองให้ชัดเจน  ส่งมาที่  tjareporter@gmail.com  1 ท่านส่งได้ 1 สโลแกน  สำหรับสโลแกนที่ชนะจะได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท  ส่วนสโลแกนที่เข้ารอบ 5 ท่านสุดท้ายจะได้รับ “หนังสือเบื้องแรกประชาธิปตัย” ท่านละ 1 ชุด มูลค่าชุดละ 1,000 บาท  มีกำหนดส่งถึงวันที่ 20 เมษายน 2560

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง