พิธีปิดการอบรมหลักสูตรภาษาไทยเบื้องต้นสำหรับสื่อมวลชนกัมพูชา

 

 

 

นายปราเมศ เหล็กเพชร์ นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย นายเปญ โบนา นายกสมาคมนักข่าวกัมพูชา และนายเทียนชัย สุทธิวารี ผู้อำนวยการฝ่าย Retail and Sourcing เอสซีจี กัมพูชา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดการอบรมหลักสูตรภาษาไทยเบื้องต้นสำหรับสื่อมวลชนกัมพูชา จัดโดยสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมนักข่าวกัมพูชา ภายใต้การสนับสนุนของเอสซีจี ที่กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา เมื่อวันเสาร์ที่ 8 เม.ย. ที่ผ่านมาซึ่งจะมีผู้สอบได้คะแนนดีที่สุด 2 คนเดินทางมาฝึกปฏิบัติงานกับองค์กรสื่อในประเทศไทยเป็นเวลา 7 วัน ได้รับการสนับสนุนการเดินทางโดยสายการบินบางกอก แอร์เวย์ส

 

 

Ms Sorn Sokkheang จาก CNC TV ได้รับทุนมาฝึกปฏิบัติงานกับองค์กรสื่อในประเทศไทยเป็นเวลา 7 วัน  ตามโครงการอบรมภาษาไทยเบื้องต้นสำหรับสื่อมวลชนกัมพูชา โดยสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมนักข่าวกัมพูชา ภายใต้การสนับสนุนโดยเอสซีจี

 

Mr Leng Phearun จาก Sabay Digital Corp ได้รับทุนมาฝึกปฏิบัติงานกับองค์กรสื่อในประเทศไทยเป็นเวลา 7 วัน ตามโครงการอบรมภาษาไทยเบื้องต้นสำหรับสื่อมวลชนกัมพูชา โดยสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมนักข่าวกัมพูชา ภายใต้การสนับสนุนโดยเอสซีจี