สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยให้การต้อนรับคณะสื่อมวลชนจำนวน 21 สำนักจากจังหวัดเรียว ประเทศอินโดนีเซีย

นายปราเมศ เหล็กเพ็ชร์ นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วยกรรมการบริหาร สมาคมฯ  ให้การต้อนรับคณะสื่อมวลชนจำนวน 21 สำนักจากจังหวัดเรียว ประเทศอินโดนีเซีย ในโอกาสเดินทางมาประเทศไทยเพื่อสำรวจและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์สื่อไทย โดยมี Mr. Zulmansyah Sekedang ประธานสมาคมผู้จัดพิมพ์ข่าวอินโดนีเซีย (The Indonesian News Publisher’s Association Chapter Riau) เป็นหัวหน้าคณะเมื่อ 18 เมษายน 2560