ประกาศผลรางวัล ประกวดสโลแกนวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก 3 พ.ค.

ประกาศผลรางวัล ประกวดสโลแกนวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก 3 พ.ค.

องค์กรสื่อ ตัดสินสโลแกนชนะเลิศ ใช้รณรงค์วันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก “หยุดตีทะเบียนสื่อ หยุดครอบงำประชาชน” เตรียมเคลื่อนไหวใหญ่คัดค้านออกกฎหมายคุมสื่อ 3 พ.ค.นี้

นายชัยฤทธิ์ ยนเปี่ยม อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า คณะกรรมการจาก 4 องค์กรสื่อได้ร่วมกันตัดสินสโลแกนที่จะใช้ในการรณรงค์วันที่ 3 พฤษภาคม ซึ่งเป็นวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก โดยสโลแกนที่ชนะเลิศคือ “หยุดตีทะเบียนสื่อ หยุดครอบงำประชาชน” มีผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศร่วมกัน 2 ราย คือ นายอรรถชยา โทนุศิษย์ จากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ และนางสาวสุธิดา ปล้องพุดซา จาก ช่อง 9 อสมท. โดยจะได้เงินรางวัลคนละ 5,000 บาท

สำหรับการส่งสโลแกนประกวดเพื่อคัดค้านการออกกฎหมายควบคุมสื่อมวลชนครั้งนี้ มีสื่อมวลชนจากทั่วประเทศทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ร่วมส่งเข้าแข่งขันกันอย่างคึกคัก รวมทั้งหมด 64 สโลแกน ผู้ที่เข้ารอบสุดท้าย 5 สโลแกน ที่จะได้รางวัลเป็นหนังสือ “เบื้องแรกประชาธิปตัย” แบบกล่องมูลค่า 1,000 บาท ประกอบด้วย 1.นายมรุต มะหะหมัด จากนสพ.ไทยรัฐ เจ้าของสโลแกน  "ตีทะเบียนสื่อมวลชนเท่ากับปล่อยคอรัปชั่นทำลายชาติ"  2.น.ส.สมจิตต์ นวเครือสุนทร์ จากช่อง 7 เจ้าของสโลแกน "เสรีภาพสื่อหมดไป หากยอมให้รัฐจับตีตรา"  และ 3.นายสมัชชา หุ่นสาระ จากฐานเศรษฐกิจ เจ้าของสโลแกน "กฎ(หมาย)คุมสื่อ...กดเสรีภาพ"  อย่างไรก็ดี คณะกรรมการได้มอบรางวัลเพิ่มเติมเป็นหนังสือชุด "เบื้องแรกประชาธิปตัย" มูลค่า 700 บาท ให้กับสื่อมวลชนเจ้าของสโลแกนที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกเพิ่มเติมอีก 7 ราย รายละเอียดติดตามได้จากประกาศสมาคมฯ

นายชัยฤทธิ์ กล่าวว่า ในงานวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก ซึ่งตรงกับวันพุธที่ 3 พ.ค.นี้ 30 องค์กรสื่อจะเข้าร่วมประกาศจุดยืนที่สมาคมนักข่าวฯ ไม่เห็นด้วยกับความพยายามในการออกร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน ของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน ของ สปท. ที่เตรียมนำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ สปท. เร็วๆ นี้ เพื่อส่งให้รัฐบาลดำเนินการ เพราะเปิดช่องให้อำนาจรัฐแทรกแซงสื่อมวลชน ส่งผลต่อการปิดกั้นการรับรู้ข่าวสารของประชาชน

สำหรับสื่อมวลชนเจ้าของสโลแกนที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกเพิ่มเติมอีก 7 ราย มีรายชื่อดังต่อไปนี้

ลำดับ

สโลแกน

ผู้ส่ง

สังกัด

1

กฎหมายแทรกแซงสื่อคือการคุกคามประชาชน

นายทนงศักดิ์ จันทะสิงห์

เดลินิวส์

2

“หยุด กม. คุมสื่อ หยุดย้อนยุคคุมความคิด”

นายภัทรชัย ปรีชาพานิช

นสพ.โพสต์ทูเดย์

3

ขึ้น...ทะเบียนสื่อ   ลด...เสรีภาพประชาชน

นายธนพล บางยี่ขัน

นสพ. โพสต์ทูเดย์

4

“เสรีภาพ ผลประโยชน์ชาติ ปราศจากการครอบงำ”

นายอนุชา ทองเติม

นสพ.มติชน

5

ควบคุม คุ้มครอง ต้องไม่คุกคาม

นายมนต์ชัย จิตติเลิศวุฒิ

นสพ.มติธรรม

6

ควบคุมสื่อ มัดมือประชาชน

นายนฤพล อาจหาญ

ช่อง 8

7

“เลิกกฎหมายคุมสื่อฯ เปิดทางเสรีภาพประชาชน”

น.ส.ภัทราพร ตั๊นงาม

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส