10กย52-เปิดตัวตนและคอนเนกชั่น ผอ.อสมท. “ธนวัฒน์ วันสม” หุ้นส่วนธุรกิจ “ชัยสิทธิ์ ชินวัตร” ญาติผู้พี่ทักษิณวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2552 เวลา 14:52:19 น. มติชนออนไลน์
เปิดตัวตนและคอนเนกชั่น ผอ.อสมท. "ธนวัฒน์ วันสม" หุ้นส่วนธุรกิจ "ชัยสิทธิ์ ชินวัตร" ญาติผู้พี่ทักษิณ