“สปท.”ร้อน..!จ่อเอาจริงขีดเส้นตีกรอบพิจารณา”ร่างกม.สื่อฯ”ขีดกรอบให้“นักข่าว”ต้องมีใบอนุญาต9 พ.ค.นี้

 

"สปท."ร้อน..!จ่อเอาจริงขีดเส้นตีกรอบพิจารณา"ร่างกม.สื่อฯ"ขีดกรอบให้“นักข่าว”ต้องมีใบอนุญาต9 พ.ค.นี้


25 เม.ย. 60 – ที่รัฐสภา  "คณิต" เผยเตรียมส่งร่างกม.สื่อฯให้วิปฯ สปท. พิจารณา คาดบรรจุวาระ 9 พ.ค.นี้ ย้ำคงหลักการมีสภาวิชาชีพฯ – สื่อต้องมีใบอนุญาต  คง 2 ตัวแทนรัฐ เป็นกก.สภาฯ เจ้าตัวเข้าใจสื่อฯ อึดอัด เตรียมเสนอ สปท. เปิดช่องให้ 2 ตัวแทนรัฐ นั่ง 5 ปีก่อนเปิดทางให้เลือกใหม่

โดยพล.อ.อ.คณิต สุวรรณเนตร ประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการสื่อสารมวลชน สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) เปิดเผยว่าขณะนี้ทางกมธ.ฯ ปรับปรุงเนื้อหาและจัดทำร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรม และมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ...... เรียบร้อยแล้วและเตรียมเสนอให้ กมธ.วิสามัญกิจการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (วิป สปท.) ในวันที่ 27 เม.ย. นี้ ทั้งนี้ทราบว่า สปท.จะบรรจุเรื่องดังกล่าวไว้ในระเบียบวาระประชุม วันที่ 9 พ.ค. นี้ สำหรับร่าง พ.ร.บ. ฉบับดังกล่าวจะมีทั้งสิ้น 100 มาตรา ขณะที่บทบัญญัติส่วนใหญ่ยังคงหลักการสำคัญไว้ คือ ให้มีสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ โดยมีกรรมการ 15 คน ประกอบด้วย ผู้แทนสภาวิชาชีพจำนวน 7 คน, ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี, ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม, ผู้แทนคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค, ผู้แทนคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และคณะกรรมการอื่นอีก 4 คน ซึ่งกำหนดคุณสมบัติคือต้องเป็นตัวแทนผู้ทรงคุณวุฒิ, นักวิชาการและภาคประชาชน

 

อ่านต่อ

http://www.komchadluek.net/news/politic/273452