รับมอบหนังสือเบื้องแรกประชาธิปตัยและบัตรรถไฟฟ้าบีทีเอส ของรางวัลสำหรับผู้ส่งสโลแกนเข้าประกวดที่ได้เข้ารอบแรก

.

นายมนต์ชัย จิตติเลิศวุฒิ  จากนสพ. มติธรรม เจ้าของสโลแกน “ควบคุม คุ้มครอง ต้องไม่คุกคาม”  รับมอบหนังสือเบื้องแรกประชาธิปตัยและบัตรรถไฟฟ้าบีทีเอส ของรางวัลสำหรับผู้ส่งสโลแกนเข้าประกวดที่ได้เข้ารอบแรก เนื่องในโอกาสวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก  เมื่อ 27 เมษายน 2560