11กย52-ศาลอุทธรณ์ให้จำคุกสนธิ 6เดือนหมิ่นภูมิธรรมศาลอุทธรณ์ให้จำคุกสนธิ 6เดือนหมิ่นภูมิธรรม
โดย : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษากลับแก้โทษให้จำคุก"สนธิ"ลดโทษ 2ปีเหลือ 6เดือน คดีหมิ่น"ภูมิธรรม"