พิธีมอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2560

 

พิธีมอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2560

นายปราเมศ  เหล็กเพ็ชร์ นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยพร้อมด้วยกรรมการบริหาร และนางสาวสุวิมล จิวาลักษณ์ กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิเอสซีจี มอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิก ประจำปี 2560 จำนวน 104 ทุน ๆละ 4,000 บาท เป็นจำนวนเงิน 416,000 บาท และมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องอีก 14 ทุนโดยการสนับสนุนจากมูลนิธิเอสซีจี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2560 ณ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย