ปิดการอบรมความรู้พื้นฐานภาษาเวียดนามสำหรับสื่อมวลชน

 

 

 

 

ปิดการอบรมความรู้พื้นฐานภาษาเวียดนามสำหรับสื่อมวลชน


นายปราเมศ เหล็กเพ็ชร์ นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายบุญญฤทธิ์ ศรีธัญรัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)และอาจารย์พิสิฐ อำนวยเงินตรา หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอาเซียน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมเป็นประธานในพิธีปิดการอบรมหลักสูตรความรู้พื้นฐานภาษาเวียดนามสำหรับสื่อมวลชน ซึ่งขึ้นระหว่างวันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ – วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2560


สำหรับสื่อมวลชนที่เรียนจบหลักสูตรและผ่านการสอบวัดผลที่ได้คะแนนสูงสุด 2 คน ได้รับทุนเดินทางไปศึกษาดูงานและปฏิบัติงานข่าวในองค์กรสื่อมวลชนในประเทศเวียดนามเป็นระยะเวลา 7 วัน คือนางสาวอัญชลี ศิลปะชัย บรรณาธิการข่าวต่างประเทศ สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 และนางสาวอรุณรัตน์ เชื้อบาง ศูนย์ข้อมูลหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ โดยมีนางสาวจิรพรรณ บุญหนุน หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น และ นายกิตติดิษฐ์ ธนดิษฐ์สุวรรณ เนชั่นทีวี ได้คะแนนสูงเป็นลำดับถัดมา