อบรม News literacy Workshop

อบรม News literacy Workshop จัดโดยสถานทูตสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 8 พ.ค. 60 ที่โรงแรมคอนราด ถนนวิทยุ โดยมีนักข่าวไทยเข้าร่วมจำนวน  22 คน