สมาคมนักข่าวฯ จัดประกวดภาพถ่าย“เสรีภาพสื่อไทย ในสถานการณ์ปัจจุบัน” เนื่องในโอกาสวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก

นายธีรนัย จารุวัสตร์ กรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฎิรูปสื่อ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย กล่าวว่าเนื่องในโอกาส “วันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก” (Word Press Freedom Day) ซึ่งตรงกับวันที่ 3 พฤษภาคม ของทุกปี สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จะจัดกิจกรรมภายใต้คำขวัญว่า “เสรีภาพสื่อ เสรีภาพประชาชน” (Media Freedom is Our Freedom) พร้อมกับเปิดตัวการประกวดภาพถ่ายภายใต้หัวข้อ “เสรีภาพสื่อไทย ในสถานการณ์ปัจจุบัน” ชิงรางวัลเงินสดร่วมแสนบาทพร้อมประกาศเกียรติคุณ

กิจกรรมนี้มีขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้เพื่อน ๆ ในวงการสื่อสารมวลชนและบุคคลทั่วไป ร่วมกันส่งเสียงและแสดงทัศนะในเรื่อง “เสรีภาพสื่อไทย ในสถานการณ์ปัจจุบัน” ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และหลักสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานภายใต้รัฐธรรมนูญ

นอกจากผู้เข้าร่วมการประกวดจะมีสิทธิ์ชนะเงินรางวัลแล้ว ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดอาจได้รับเลือกมาจัดแสดงในกิจกรรม “วันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก” ซึ่งจะจัดขึ้นที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในวันที่ 3 พฤษภาคมนี้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับทราบถึงความคิดเห็นจากสื่อมวลชนและภาคประชาชน

โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 2 ประเภทคือประเภทสื่อมวลชน และประเภทประชาชนทั่วไป ผู้สนใจส่งภาพเข้าประกวดได้โดยการ
โพสต์รูปถ่ายที่สื่อให้เห็นถึง “เสรีภาพสื่อไทย ในสถานการณ์ปัจจุบัน” ลงในโซเชียลมีเดียแพลทฟอร์มใดก็ได้ ดังนี้ Facebook หรือ Twitter หรือ Instagram พร้อมใช้แฮชแทก #เสรีภาพสื่อเสรีภาพประชาชน และ #MediaFreedomIsOurFreedom ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 29 เมษายน 2564 และประกาศผลการพิจารณาในวันที่ 30 เมษายน 2564 ทาง www.tja.or.th

#สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย #สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ #Thaijournalistsassociation