ส่งนักข่าวกัมพูชาที่ได้รับทุนฝึกงานข่าวที่ไทยจากการอบรมความรู้ภาษาไทยเบื้องต้นสำหรับสื่อมวลชนกัมพูชา

ดร. อนุชา เจริญโพธิ์ อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ถ่ายภาพร่วมกับ Ms. Sorn Sokkheang จาก CNC TV  และ Mr Leng Phearun จาก  SABAY NEWS ในโอกาสที่เดินทางกลับหลังจากมาฝึกปฏิบัติงานข่าวที่ประเทศไทยเนื่องจากได้รับทุนจากการเข้าร่วมอบรมความรู้ภาษาไทยเบื้องต้นสำหรับสื่อมวลชนกัมพูชา
ซึ่งจัดโดยสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (Thai Journalists Association) ร่วมกับสมาคมนักข่าวกัมพูชา (Club of Cambodian Journalists)  สนับสนุนงบประมาณโครงการโดย SCG และสนับสนุนบัตรโดยสารเครื่องบินจากสายการบินบางกอกแอร์เวย์