สมาคมนักข่าวฯ พบ FCCT

สมาคมนักข่าวฯ พบ FCCT

ปราเมศ เหล็กเพ็ชร์ นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วยกรรมการบริหาร สมาคมฯ พบปะแลกเปลี่ยนกับ Mr. Dominic Faulder ประธาน FCCT (Foreign Correspondents' Club of Thailand)สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศแห่งประเทศไทย  เมื่อ 7 มิถุนายน 2560 ณ ร้านอาหารครัวกรุงเทพ พญาไท