สมาคมนักข่าวฯ ขอเชิญส่งบุคลากรข่าวเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การรายงานข่าวในสถานการณ์ความรุนแรงและภัยพิบัติ”

เชิญส่งบุคลากรข่าวเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

“การรายงานข่าวในสถานการณ์ความรุนแรงและภัยพิบัติ” รุ่นที่ 8

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การรายงานข่าวในสถานการณ์ความรุนแรงและภัยพิบัติ” รุ่นที่ 8 ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 20 - วันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม 2560อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น จ.สระบุรี เพื่อช่วยสร้างองค์ความรู้พื้นฐานให้แก่สื่อมวลชนเรื่องการทำข่าวอย่างปลอดภัยในสถานการณ์ที่มีความเสี่ยง,  เพื่อสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนที่ต้องเข้าปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์ที่มีความเสี่ยง และเพื่อส่งเสริมให้สื่อมวลชนรายงานข่าวอย่างครบถ้วน รอบด้านทั้งสาเหตุและทางออกของความขัดแย้ง

เนื้อหาหลักสูตรประกอบด้วย  1.การเตรียมตัวและวางแผนก่อนลงพื้นที่ปฏิบัติงานข่าว  2.การเข้าทำข่าวในพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติ 3.ภาษาที่ใช้ในการรายงานข่าวในสถานการณ์ความขัดแย้งและการรายงานข่าวในสถานการณ์อันตราย  4.การปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพื่อช่วยชีวิตในสถานการณ์ฉุกเฉิน ฯลฯ

สื่อมวลชนที่มีประสบการณ์การทำงานข่าวตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป สมัครด่วน รับจำนวนจำกัด (ไม่เสียค่าลงทะเบียน)

หมดเขตรับสมัคร วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2560

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 

คลิกลงทะเบียนออนไลน์ ที่นี่