สมาคมนักข่าวฯนำคณะนักข่าวจีนไปทัศนศึกษาดูงานที่จังหวัดเชียงรายสนับสนุนตั๋วเดินทางโดยสายการบินแอร์เอเชีย

 

ดร.อนุชา เจริญโพธิ์ อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยนำคณะสื่อมวลชนจีนที่มาเยือนประเทศไทยในฐานะแขกของสมาคมฯในโครงการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์สื่อมวลชนไทย-จีน โดยมี Mr. Gong Zhengwen Vice President , All-China Journalists Association-ACJA and Editor-in-Chief of Hunan Daily เป็นหัวหน้าคณะ ไปทัศนศึกษาดูงานที่จังหวัดเชียงราย โดยได้รับการสนับสนุนบัตรโดยสารจากสายการบินแอร์เอเชีย เมื่อ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐


โครงการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์สื่อมวลชนไทย-จีน เป็นความร่วมมือระหว่างสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (Thai Journalists Association-TJA) กับสมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (All-China Journalists Association-ACJA ) เริ่มขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๒ (ค.ศ. ๑๙๙๙) โดยการริเริ่มของนางผุสดี คีตวรนาฏ กรรมการบริหาร สมาคมฯ และบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ซิงจ๋งเอี๋ยนในขณะนั้น