สมาคมนักข่าวฯ จัดอบรมอาชีพเสริม “เพาะเห็ด” แบบครบวงจร

 

 

สมาคมนักข่าวฯ จัดอบรมอาชีพเสริม "เพาะเห็ด" แบบครบวงจร

 

นายลักษณศักดิ์ โรหิตาจล  ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ในปี 2560   สมาคมนักข่าวฯได้ให้ความสำคัญกับการจัดอบรมสร้างอาชีพเสริมสำหรับสื่อมวลชน เนื่องด้วยสภาวะ เศรษฐกิจ และการเปลี่ยนแปลงในแวดวงวิชาชีพที่หลายองค์กรสื่อ มีแนวโน้ม ปรับโครงสร้างองค์กร ลดจำนวนพนักงานอย่างต่อเนื่อง

ดังนั้น  ฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมนักข่าวฯ จึงมีกำหนดจัดกิจกรรม อบรมการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ แบบครบวงจร  จนถึงขั้นตอนการ แปรรูปเพื่อจำหน่าย  ระหว่างวันเสาร์ที่  5 – วันอาทิตย์ที่ 6  สิงหาคม 2560 ณ  "กระท่อมเห็ด ฟาร์ม "  อ.  บางบัวทอง  จ.นนทบุรี  เพื่อให้ผู้ที่ผ่านการอบรมเรียนรู้ เทคนิคการเพาะเห็ดต้นทุนต่ำ ปลูกง่ายและรายได้ดีไปประกอบอาชีพเสริม เพื่อเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน  ตลอดจน สามารถพึ่งพาตนเองได้บนพื้นฐาน แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สำหรับ สื่อมวลชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถลงทะเบียนได้ที่ www.tja.or.th  ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป