ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตร “การรายงานข่าวในสถานการณ์ความรุนแรงและภัยพิบัติ”

คำชี้แจงเรื่องการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ

“การรายงานข่าวในสถานการณ์ความรุนแรงและภัยพิบัติ” รุ่นที่ 8

เรียน       ผู้เข้าร่วมการอบรมทุกท่าน

ในนามของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ขอแสดงความยินดีและชื่นชมที่ท่านได้แสดงความสนใจและสมัครเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ การรายงานข่าวในสถานการณ์ความรุนแรงและภัยพิบัติ” รุ่นที่ 8 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 20 - วันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม  2560 ณ อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น จังหวัดสระบุรี โดยที่หลักสูตรการอบรมดังกล่าว เป็นหลักสูตรที่พัฒนาและจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สื่อมวลชนได้เรียนรู้เรื่องการทำข่าวอย่างปลอดภัยในสถานการณ์ที่มีความเสี่ยง

ในการนี้ เพื่อให้ทุกท่านได้เตรียมตัวก่อนที่จะเข้าร่วมการอบรมฯ จึงขอชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

1. การแต่งกาย

ขอให้ทุกท่านแต่งกายด้วยชุดที่สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างสะดวก รวมทั้งควรแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่พร้อมจะเปรอะเปื้อน

สำหรับวันแรก ผู้เข้าอบรมจะต้องลงพื้นที่ทำข่าวแผ่นดินไหวอย่างรุนแรง กรุณาเตรียมของกิน ของใช้ที่จำเป็นให้เพียงพอสำหรับการลงพื้นที่ภัยพิบัติ เป็นเวลาไม่ต่ำกว่า 48 ชั่วโมง

หมายเหตุ ควรเตรียมเสื้อผ้ามาเปลี่ยนในกรณีที่ฝนตกแล้วต้องออกฝึกกลางสายฝนด้วย

2. สุขภาพส่วนตัว

กรณีที่ท่านมีโรคประจำตัว กรุณาพกยาประจำตัวติดมาด้วย และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้า โดยเฉพาะท่านที่เป็นโรคหอบหืด, ความดันโลหิตสูง, เจ็บหลัง และกลัวเลือด

3. สถานที่ในการอบรม

ณ  อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น จ.สระบุรี

4. การเดินทาง

ขอให้ผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านมาขึ้นรถตู้เพื่อเดินทางต่อไปยังสถานที่อบรม ณ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เลขที่ 538/1 ถนนสามเสน เขตดุสิต กทม. (ติด สน.สามเสน/ตรงข้าม รพ. วชิระ อยู่ระหว่างสี่แยกวังศุโขทัยและสี่แยกซังฮี้)  ในวันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 07.00 น. (กรณีที่มาไม่ทันให้แจ้งให้สมาคมฯ ทราบก่อนที่  คุณยิ้ม 086-349-9446)

5. การประกันอุบัติเหตุและประกันการเดินทาง

สมาคมฯ ได้จัดทำประกันอุบัติเหตุและประกันการเดินทางให้กับทุกท่านที่เข้าร่วมการอบรม กรุณาส่งสำเนาบัตรประชาชนมาที่ tjareporter@gmail.com   และ maewmeaw191@gmail.com

 

ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตร

“การรายงานข่าวในสถานการณ์ความรุนแรงและภัยพิบัติ”

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้พิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร “การรายงานข่าวในสถานการณ์ความรุนแรงและภัยพิบัติ” รุ่นที่ 8 จะจัดระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 20 – วันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม 2560 ณ อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น จ.สระบุรี จำนวน 31 คน ประกอบด้วยสื่อมวลชนจากแขนงต่างๆ ดังนี้