นักข่าวไทยเดินทางไปฝึกปฏิบัติงานที่กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม

นางสาวอรุณรัตน์ เชื้อบาง พนักงาน ศูนย์ข้อมูลหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และ นางสาวอัญชลี ศิลปชัย บรรณาธิการข่าวต่างประเทศ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๕ เดินทางไปฝึกปฏิบัติงานที่กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม กับหนังสือพิมพ์Nhan Dan และสถานีโทรทัศน์ VTV ระหว่างวันที่ 17-23 ก.ค. ที่ผ่านมา หลังได้รับทุนจากหลักสูตรภาษาเวียดนามเบื้องต้นสำหรับสื่อมวลชนไทย จัดโดยสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สนับสนุนโดยบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด และสนับสนุนการเดินทางโดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย นอกจากนี้ ทั้งคู่ยังมีโอกาสเยี่ยมชมกิจการซีพีเวียดนาม โดยได้รับการต้อนรับจากคุณศักดิ์ชายย์ ชัฏชัยโสภณ ผู้ช่วยกรรมการ ธุรกิจอาหารแปรรูปฮานอยด้วย