อบรมเชิงปฏิบัติการ “การรายงานข่าวในสถานการณ์ความรุนแรงและภัยพิบัติ” รุ่นที่ 8 (เซฟตี้ 8)

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยร่วมกับสหภาพ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การรายงานข่าวในสถานการณ์ความรุนแรงและภัยพิบัติ” รุ่นที่ 8 (เซฟตี้ 8)

ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 20 - วันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม 2560 ณ อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น จังหวัดสระบุรี โดยที่หลักสูตรการอบรมดังกล่าว เป็นหลักสูตรที่พัฒนาและจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สื่อมวลชนได้เรียนรู้เรื่องการทำข่าวอย่างปลอดภัยในสถานการณ์ที่มีความเสี่ยง มีช่างภาพและสื่อมวลชนเข้าร่วมจำนวน 29 คน


ปีนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) สถานีโทรทัศน์สีช่อง 7 สถานีโทรทัศน์ PPTV บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น ไทยรัฐทีวี กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และสถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์
**สมาคมนักข่าวฯ เริ่มจัดเซฟตี้เทรนนิ่งรุ่นที่ 1 เมื่อวันศุกร์ที่ 17 - วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2553 ณ ฮิลล์ไซด์รีสอร์ท จังหวัดปราจีนบุรี **