ปิดการอบรม “กฎหมายแรงงานสำหรับสื่อมวลชน”

ปิดการอบรม “กฎหมายแรงงานสำหรับสื่อมวลชน”

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทย ร่วมกันจัดการอบรม “กฎหมายแรงงานสำหรับสื่อมวลชน” เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2560 ณ อาคารที่ทำการสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีสื่อมวลชนให้ความสนใจเข้าร่วมการอบรมจำนวน 58 คน

ทั้งนี้ ในการอบรมดังกล่าว ได้มีการถ่ายทอดวิธีพิจารณาคดีในศาลแรงงาน ซึ่งเป็นกรณีศึกษาของการใช้สิทธิตามกฎหมายต่อสู้คดีแรงงานผ่านเวที “ศาลจำลอง” จากคณะวิทยากรอีกด้วย