โครงการบริจาคโลหิตเนื่องในโอกาสวันแม่

 

 

นายปราเมศ เหล็กเพ็ชร์ นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยและนายลักษณะศักดิ์ โรหิตาจล ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมฯ ถ่ายภาพหมู่ร่วมกับสื่อมวลชนที่เข้าร่วมโครงการบริจาคโลหิตเนื่องในโอกาสวันแม่ เมื่อวันพุธที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ สภากาชาดไทย ถนนอังรีดูนังต์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สมาคมฯ จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ ๗ แล้ว