ขอเชิญร่วมแถลงข่าวเปิดโครงการ Thai Journalists Association Asean Travel Journo Camp (ศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. และเชิญร่วมรับประทานอาหารกลางวันเวลา 11.00 น. )

 

วันที่ 15 สิงหาคม  2560

เรียน     บรรณาธิการและสื่อมวลชน

เรื่อง     ขอเชิญร่วมแถลงข่าวเปิดโครงการ

Thai Journalists Association Asean Travel Journo Camp

เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี ของการสถาปนาประชาคมอาเซียน สายการบินแอร์เอเชีย สายการบินอาเซียนที่ให้บริการเส้นทางบินครอบคลุมสู่ทุกประเทศในภูมิภาคอาเซียน อีกทั้งยังส่งเสริม เชื่อมโยงเครือข่าย การเดินทางให้สะดวก รวดเร็ว และส่งเสริมการท่องเที่ยวในภูมิภาคให้เติบโตไปพร้อมกัน

ในการนี้ สายการบินไทยแอร์เอเชียจึงร่วมมือกับสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เชิญสื่อมวลชนจาก 9 ประเทศในอาเซียน ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว  มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์  ไทย และเวียดนาม ประเทศละ 2 คน รวม 17 คน มาร่วมกิจกรรมเวิร์คชอป  “Thai Journalists Association Asean Travel Journo Camp” ทำกิจกรรม เรียนรู้การท่องเที่ยวเชิงชุมชนในประเทศไทย พร้อมเดินทางข้ามภาคศึกษาการท่องเที่ยวของประเทศไทยที่ภาคเหนือ และภาคใต้ เป็นระยะเวลา 9 วัน อีกทั้งยังมีการเวิคช็อปด้านการสร้างประเด็นและการเขียนข่าวในเชิงท่องเที่ยว

ทั้งนี้ สายการบินไทยแอร์เอเชีย จึงขอเรียนเชิญท่านร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “Thai Journalists Association Asean Travel Journo Camp” โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ชวนี ทองโรจน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคุณปราเมศ เหล็กเพ็ชร์ นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และคุณธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการบินไทยแอร์เอเชีย ร่วมในพิธีเปิด โดยงานจะจัดขึ้นในวันศุกร์ ที่ 18 สิงหาคม 2560 ณ ห้องอโศก 1-2 ชั้น C โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์ พ้อยท์ เทอมินอล 21

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา จะเป็นพระคุณยิ่ง

 

ขอแสดงความนับถือ

ทอปัด สุบรรณรักษ์

ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร

////////////////////////////////////////////////

ข้อมูลการรับ/ส่ง และจอดรถที่โรงแรมวันแถลงข่าว

18 ส.ค. 60

1. กรณีมีคนขับรถ

การเข้าส่งหน้าล้อบบี้โรงแรม รถจะเข้าทางเดียวกับที่จอดรถของห้าง Terminal 21 รับบัตรจอดรถตามปกติ เพียงแต่วนอ้อมด้านหลังนอกอาคาร (ไม่เข้าอาคารจอดรถ) คืนบัตรจอดรถบริเวณทางออก ล้อบบร้สำหรับส่งผู้โดยสารจะอยู่บริเวณขวามือ สามารถขึ้นลิฟท์จากบริเวณล้อบบี้มาที่ห้องจัดงานแถลงข่าว ชั้น C ได้เลย

2. กรณีนำรถส่วนตัวมาเอง

เข้าที่จอดรถบริเวณเดียวกับห้าง Terminal 21 รับบัตรจอดรถตามปกติ ที่จอดรถของโรงแรมจะอยู่บริเวณชั้นใต้ดิน ชั้น B สามารถใช้ลิฟท์ขึ้นมาที่ล้อบบี้ของโรงแรม และต่อลิฟท์อีกตัวสำหรับขึ้นไปที่ชั้น C บริเวณที่จัดงานแถลงข่าวจุดสแตมป์บัตรจอดรถจะอยู่บริเวณจุดลงทะเบียน