นักข่าว 17 ชีวิต จาก 9 ประเทศอาเซียน กำลังเรียนรู้วิธีดำนา

นักข่าว 17 ชีวิต จาก 9 ประเทศอาเซียน กำลังเรียนรู้วิธีดำนา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ "Thai Journalists Association ASEAN Travel Journo Camp" presented by Thai AirAsia ที่ จ.กระบี่เนื่องในโอกาสครบรอบ 50ปี ก่อตั้งอาเซียน