สมาคมนักข่าวฯ ประสานสภาทนายความฯ ขอความช่วยเหลือจัดหาทนายความในการดำเนินอรรถคดี

สมาคมนักข่าวฯ ประสานสภาทนายความฯ ขอความช่วยเหลือจัดหาทนายความในการดำเนินอรรถคดี

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์   ให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายกับนายพงศ์สุคนธ์ คุณธรรมมงคล ผู้สื่อข่าวสังกัดหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ และแนวหน้า ประจำจังหวัดนครพนม  หลังจากได้รับการร้องขอให้จัดหาทนายความในการดำเนินอรรถคดี จากกรณี นายภาวิช ทองโรจน์ (โจทก์) นายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม ฟ้องร้องในความผิดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 หมิ่นประมาท   ซึ่งตามตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่องการรับความช่วยเหลือด้านการดำเนินอรรถคดีและการส่งเสริมทางวิชาการของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พ.ศ.2559  จึงประสานขอความช่วยเหลือไปยังสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์