เปิดการอบรมหลักสูตรความรู้พื้นฐานภาษาจีนสำหรับสื่อมวลชน

เปิดการอบรมหลักสูตรความรู้พื้นฐานภาษาจีนสำหรับสื่อมวลชน

นายปราเมศ เหล็กเพชร์  นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  นายมงคล บางประภา อุปนายกฝ่ายบริหารและเลขาธิการ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ   นายจาง โป รองผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมจีนแห่งประเทศไทย ณ  กรุงเทพมหานคร และนายพินิจ จารุสมบัติ ประธานสภาวัฒนธรรมไทย-จีน และส่งเสริมความสัมพันธ์ ไทย ร่วมเป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรความรู้พื้นฐานภาษาจีนสำหรับสื่อมวลชน รุ่นที่ 3 เมื่อ 24 กันยายน  2560  ณ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย