คณะอนุกรรมการแสวงหาข้อเท็จจริงฯ ตั้ง รศ. ดร.จุรี วิจิตรวาทการ เป็นประธานคณะฯ

(27 กันยายน 2560) นายชนะ ผาสุกสกุล รองเลขาธิการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่าวันนี้ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการแสวงหาข้อเท็จจริงกรณีกระแสข่าวพาดพิงถึงผู้บริหารองค์กรสื่อ นัดแรก ที่ประชุมมีมติเลือก  รศ. ดร.จุรี วิจิตรวาทการ เลขาธิการมูลนิธิองค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย เป็นประธานคณะอนุกรรมการแสวงหาฯ และ รศ. ดร.เจษฏ์  โทณะวณิก นักวิชาการด้านกฎหมายเป็นรองประธาน  และได้เริ่มกระบวนการแสวงหาข้อเท็จจริงซึ่งมีกรอบระยะเวลาดำเนินการภายใน 90 วันแล้ว

ทั้งนี้สมาคมนักข่าวฯ ได้เปิดตู้ ปณ.17  ปณฝ. วังเทวะเวสม์ กรุงเทพฯ 10250  ขึ้นเพื่อรับข้อมูลหลักฐานจากผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งจะได้นำส่งต่อให้คณะอนุกรรมการแสวงหาฯ ต่อไปโดยจะรักษาความลับของแหล่งข้อมูล