คำศัพท์ที่เกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร

 

นางสาว น.รินี เรืองหนู อุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่าตามที่ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรมได้จัดพิมพ์หนังสือ “คำศัพท์ที่เกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร” ซึ่งได้รวบรวมคำศัพท์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับโบราณราชประเพณีดังกล่าว  และเพื่อนำองค์ความรู้ดังกล่าวไปใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม โดยได้มีการเผยแพร่ต่อสาธารณชนแล้วนั้น สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ ได้รับหนังสือดังกล่าวมาจำนวน 200 เล่ม เพื่อแจกจ่ายให้กับสื่อมวลชน หากสื่อมวลชนท่านใดสนใจสามารถติดต่อขอรับได้ที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในเวลาทำการคือ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 10.00-18.00 น. ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าหนังสือจะหมด หรือท่านสามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ www.tja.or.th และ ที่เวบไซต์ของกระทรวงวัฒนธรรม  www.m-culture.go.th


ดาวโหลดเนื้อหาหนังสือ