การพบหารือแบบทวิภาคีระหว่างสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (Thai Journalists Association-TJA) และสมาคมนักข่าวเวียดนาม (Vietnam Journalists Association- VJA) ที่กรุงฮานอย

การพบหารือแบบทวิภาคีระหว่างสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  (Thai Journalists Association-TJA) และสมาคมนักข่าวเวียดนาม (Vietnam Journalists Association- VJA) ที่กรุงฮานอย

 

เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ นายหม่าย ดึ้ก ล็อค รองประธานสมาคมนักข่าวเวียดนาม ได้มีข้อเสนอให้มีการจัดแลกเปลี่ยนสัมนาวิชาชีพในหัวข้อ "การรายงานข่าวในพื้นที่เสี่ยงภัย" สำหรับนักข่าวที่ต้องทำงานเสี่ยงอันตรายในพื้นที่ภัยพิบัติ ซึ่งหากฝ่ายสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยเห็นพ้องกันก็น่าจะมีการจัดสัมนาครั้งแรกขึ้นได้ในช่วงปีหน้า

ด้านดร.อนุชา เจริญโพธิ์ อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย กล่าวว่าทางสมาคมฯจะรับไปพิจารณาข้อเสนอเรื่องการแลกเปลี่ยนสัมนาวิชาชีพ โดยจะนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของสมาคมต่อไป

นอกจากนี้ ทางสมาคมนักข่าวเวียดนาม ยังเสนอว่าควรมีโครงการความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง อย่างการสอนภาษาเพื่อใช้ในการสื่อสารแลกเปลี่ยน และเสริมสร้างความเข้าใจกันมากขึ้น สำหรับข้อเสนอนี้ดร.อนุชา เจริญโพธิ์ กล่าวว่าเห็นด้วยและอยากให้ VJA ประเมินความสนใจของนักข่าวเพื่อหาแนวทางขยายไปเปิดที่คอร์สโฮจิมินห์และระบุว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์ได้รับความสนใจมากน้อยอย่างไร

ขณะเดียวกันนายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติและที่ปรึกษาสมาคมฯ ได้ฝากเรื่องการเยือนของคณะผู้สื่อข่าวเวียดนามทุกที่ที่มาเยือนไทย หากมีโอกาสขอให้มาเยือนที่สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยหรือสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยเพื่อที่จะได้มีความเข้าใจถึงภาพรวมของความสัมพันธ์ขององค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนของทั้งสองประเทศ ซึ่งรองประธานสมาคมนักข่าวเวียดนามได้กล่าวว่าจะนำเรื่องนี้ไปหารือในคณะกรรมการบริหารของสมาคมต่อไป.